Outsourcing

Work Supply

Wat is Outsourcing

Hoewel meestal niet op een dergelijke manier opgevat, is Outsourcing (of Externalisatie) voor alle praktische en juridische doeleinden vrijwel identiek in aard, opzet, werking als tijdelijk personeel.

Outsourcing wordt vaak beschouwd als niet anders dan tijdelijk werk, wat in zeer brede termen betekent dat de salarisadministratie en leidinggevende functies worden geëxporteerd naar een gespecialiseerde externe organisatie.

Net als uitzendwerk bestaat outsourcing uit een driehoeksverhouding tussen drie verschillende partijen en wordt meestal toegepast bij werkorganisaties, voor meerdere de voorkeur geven aan het uitbesteden (of externaliseren) van het beheer van een volledige operationele eenheid of groep activiteiten in plaats van alleen uitzendkrachten in te zetten om te reageren op hun personeelsbehoeften.

Kortom, outsourcing is de zakelijke praktijk van het inhuren van een partij buiten een bedrijf om diensten uit te voeren of goederen te creëren die traditioneel intern werden uitgevoerd door de eigen werknemers en medewerkers van het bedrijf.

Drie partijen

A – Uitzendkracht
B – Uitzendbureau (in de rol van werkgever/opdrachtnemer)
C – Klant (Begunstigde van de geleverde dienst)

De uitzendkracht (A) is in dienst van het uitzendbureau (B) – de opdrachtnemer, die dan verantwoordelijk is voor het behalen van doelstellingen die met Opdrachtgever (C) zijn overeengekomen – begunstigde van de geleverde dienst.

In dit geval is de juridische werkgever (of geregistreerde werkgever) (B) NIET ALLEEN verantwoordelijk voor het betalen van salarissen en alle andere arbeidsgerelateerde kosten aan de uitzendkracht (A), MAAR OOK voor het aansturen, controleren, begeleiden van zijn eigen werknemers om de doelstellingen te bereiken die zijn overeengekomen met de klant (C) – de begunstigde van de geleverde dienst.

Work Supply

Wat zijn de voordelen van Outsourcing )?

  • Werkorganisaties kunnen profiteren van mankracht in het buitenland zonder ze in te huren, omgaan met administratieve rompslomp, een leidinggevende rol op zich nemen of verantwoordelijkheid nemen voor prestaties of bedrijfsresultaten
  • Werkorganisaties kunnen profiteren van mankracht in het buitenland die alleen zal overwegen een baan in een ander land te accepteren als de sociale zekerheid en andere arbeidsgerelateerde voordelen en bijdragen naar hun thuislandrekeningen worden gestuurd
  • Werkgevers profiteren van de mogelijkheid om het uitzendbureau aan wie een activiteit is uitbesteed, aansprakelijk te stellen voor resultaten n.
  • Mogelijkheid om een duidelijk budget te definiëren en grenzen aan uitgaven vast te stellen
  • Geen gedoe of verantwoordelijkheden, niet alleen met betalingen en andere human resource administratieve procedures, maar ook met management en toezicht
  • Een oplossing voor situaties waarin de behoefte aan arbeidskrachten meer permanent van aard is of voor wanneer het niet legaal of haalbaar is om personeel op tijdelijke basis aan te nemen.

Voorbeelden

Een grote Nederlandse tankstationketen heeft behoefte aan ongeveer 40 koks om te werken in de kantinesector bij meer dan een dozijn tankstations in heel Nederland.

Ze bevinden zich in een moeilijke positie. Hoewel het salaris dat aan een kok wordt betaald vrij aantrekkelijk is in vergelijking met concurrenten, zijn ervaren koks uiterst schaars in Nederland. De beste koks voor deze specifieke keuken zijn Aziatische lijnkoks. Deze professionals zijn echter bijna niet te vinden in Nederland.

Er zijn een redelijk aantal ervaren Aziatische lijnkoks in Portugal met geldige verblijfsvergunningen die graag de vacatures in Nederland accepteren waar de lonen aanzienlijk hoger zijn. De vertegenwoordiger van het Nederlandse bedrijf zou ermee instemmen een tijdelijke uitzendovereenkomst te ondertekenen met Work Supply Nederland B.V., waardoor de Aziatische lijnkoks als toegewezen werknemers kunnen werken. Deze oplossing doet dit echter niet

voldoen aan de arbeidsrechtelijke regelgeving omdat de koksposities langdurig of permanent zijn en direct beheer en toezicht op de lijnkoks door het tankstation op de snelweg niet haalbaar is, noch echt mogelijk.

Het enige alternatief is dus om het outsourcing/ externalisatiespoor te gebruiken, omdat het de Aziatische lijnkoks die legaal in Portugal verblijven en werken, in staat stelt om in de Nederland voor minimaal 2 jaar. De keten van tankstations profiteert van het hebben van de koks die ze nodig hebben op hun tankstations, maar deze koks zouden worden beheerd door en onder toezicht van Work Supply Nederland B.V. aan wie de diensten onder een formele overeenkomst zijn uitbesteed of geëxternaliseerd.

De keten van tankstations betaalt Work Supply Nederland om doelstellingen te behalen en resultaten te boeken – niet alleen om mankracht te leveren.

Hoewel de koks geen EU- of EER-burgers zijn, staan EU-richtlijnen duidelijk toe dat ze worden gepost, richtlijnen die zijn ondersteund door uitspraken van het Europees Hof van Justitie.

Samengevat

Tijdelijk personeel – voor specifieke tijdelijke personeelsbehoeften

Outsourcing/Externalisatie – voor langdurig of potentieel permanent personeel 

Het is simpel!

U KUNT OP ONS REKENEN

Wij bieden gemoedsrust!

Work Supply

Neem contact met ons

Copyright © Work Supply – Nederland B.V. 2023 — All rights reserved.